Η Εταιρεία
A&H MΩΚΟΣ Ο.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ


Βουτσινά 66  (Πλατεία Δημοκρατίας)
155 61  Χολαργός Αττικής
τηλ. 210-6522247
e-mail: mokosoe@verm.gr
   web: www.verm.gr
  Ιδρυτές της Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε. είναι ο Αναστάσιος Μώκος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός BUGHW και
ο Ηλίας Μώκος, Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  Η εταιρεία έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη λογισμικού.
  To VERM είναι καταχωρημένο σήμα της εταιρείας, όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία
των αντίστοιχων κατόχων τους.
© 2023   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM