μDefAn
© 2024  Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM
  Το VERM-μDefAn (μikro Deformation Analysis) είναι εξειδικευμένο λογισμικό, για την ανάλυση μικρομετακινήσεων με γεωδαιτικές μεθόδους και έχει ως αναφορά του τη σύγχρονη βιβλιογραφία.

  Το VERM-μDefAn κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2016 και απευθύνεται σε Μηχανικούς που θέλουν να τεκμηριώσουν, με επιστημονικό τρόπο, την ύπαρξη μικρομετακινήσεων σε γέφυρες, σήραγγες, τεχνικά έργα οδών, κτίρια, φράγματα, υδροηλεκτρικά έργα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ανεμογεννήτριες, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, πρανή και γεωλογικούς σχηματισμούς.