ΓΕΩμετρικές Μεταβολές
© 2024   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
  Το λογισμικό VERM-ΓΕΩ.Μ κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2023 και αποτελεί μια επαναστατική εφαρμογή
για μελέτες διόρθωσης ορίων σε υφιστάμενο Ε.Κ, συνενώσεων ή κατατμήσεων.
 
  Οι γεωμετρικές μεταβολές υπολογίζονται αυτόματα και χωρίς μαθηματικά λάθη.
  Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της γεωμετρικής μεταβολής είναι 15 λεπτά της ώρας.

  Με δεδομένα τα γεωτεμάχια του Ε.Κ. και το πολύγωνο της τοπογραφικής αποτύπωσης,
το λογισμικό αρχικά κάνει διάφορους γεωμετρικούς και τοπολογικούς ελέγχους (28 τον αριθμό) και
υποδεικνύει τα λάθη, ενώ στην συνέχεια
υπολογίζει αυτόματα:

    τα πολύγωνα του Ε.Κ. (PST_KAEK) που συμμετέχουν στη γεωμετρική μεταβολή.
   
τις τομές μεταξύ των πολυγώνων του Ε.Κ. και του πολυγώνου της τοπογραφικής αποτύπωσης (TOPO_PROP).
   
τα πολύγωνα των διεκδικούμενων και των αποκοπτόμενων τμημάτων (AREA_D, AREA_A).
   
όλα τα τελικά γεωτεμάχια (DGM_PROP_FINAL)
       της διορθωμένης ιδιοκτησίας, των επηρεαζόμενων όμορων ιδιοκτησιών και δρόμων.
   
τον πίνακα μεταβολών των γεωτεμαχίων.
   
τον πίνακα με τα αρχικά και τα τελικά γεωτεμάχια που συμμετέχουν στη διόρθωση ορίων.
   
τα πολύγωνα των τελικών γεωτεμαχίων σε μελέτες συνένωσης ή κατάτμησης.

  Μετά τον αυτόματο υπολογισμό των σημείων και των πολυγώνων παράγεται με αυτοματοποιημένη
διαδικασία το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών (πληροφορίες για το Δ.Γ.Μ. πατήστε εδώ)

  Για το γεωτεμάχιο που θέλουμε να υπολογίσουμε τη γεωμετρική μεταβολή, με μοναδική πληροφορία τον ΚΑΕΚ ή
τη θέση του πολυγώνου της τοπογραφικής αποτύπωσης, με τη νέα εφαρμογή VERM-iGD εισάγονται αυτόματα
τα δεδομένα στο CAD του VERM (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM