Φωτογραμμετρικός Σταθμός
  Το VERM-ΦΩ.Σ είναι λογισμικό Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας, που στηρίζεται στη μεθοδολογία και τους κανόνες της Στερεοφωτογραμμετρίας, δείτε αναλυτικά.
 
Ο Φωτογραμμετρικός Σταθμός (ΦΩ.Σ) κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2013 και είναι ο μοναδικός που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα.
 
Απευθύνεται σε Μηχανικούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες της Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας για την παραγωγή φωτογραμμετρικών προϊόντων με τη χρήση εικόνων, που έχουν ληφθεί επίγεια απο αεροπλάνα ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)
© 2023    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
ΦΩ.Σ
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM