Eξωτερικός προσανατολισμός φωτογραφίας
ΦΩ.Σ
© 2024   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.

Μετρήσεις εικονοσυντεταγμένων στα φωτοσταθερά
   (σημεία με γνωστές γεωδαιτικές συντεταγμένες). 
Επιλογή πίνακα στροφής αεροφωτογραφίας R(ω,φ,κ)
   ή επίγειας φωτογραμμετρίας R(φ,ω,κ).
Υπολογισμός προσεγγιστικών τιμών των
    παραμέτρων
(ω,φ,κ,X0,Y0,Z0) με:
      α) τον ευθύ γραμμικό μετασχηματισμό (DLT)
      β) τη μέθοδο TL
      γ) ή manual

Εντοπισμός χονδροειδών σφαλμάτων στις μετρήσεις  
   πριν τη συνόρθωση.
Συνόρθωση με τη ΜΕΤ, των παραμέτρων του 
   εξωτερικού προσανατολισμού με τη χρήση της   
   Συνθήκης Συγγραμμικότητας.
   Ο εξωτερικός προσανατολισμός μιας φωτογραφίας ορίζει, στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, τη θέση του κέντρου λήψης της φωτομηχανής και την κατεύθυνση του οπτικού της άξονα.
  Για τη συνόρθωση, με τη ΜΕΤ, των παραμέτρων (ω,φ,κ,Xο,Yο,Zο) του εξωτερικού προσανατολισμού, απαιτούνται οι μετρήσεις των εικονοσυντεταγμένων σε τουλάχιστον τέσσερα φωτοσταθερά.
 
   Στοιχεία υπολογισμών:
Εξωτερικός προσ/λισμός και η ακρίβεια του.
Στατιστικός έλεγχος της συνόρθωσης με το F-test.
Ακρίβεια μέτρησης των εικονοσυντεταγμένων.
Ελλείψεις σφάλματος μέτρησης των 
   φωτοσταθερών.
Μέσο και μέγιστο σφάλμα κλεισίματος στα
   φωτοσταθερά.
Εύρεση σφαλμάτων στις μετρήσεις με την
   στατιστική μέθοδο Pope.
Διάγραμμα (σε Α4) με ελλείψεις σφάλματος και  
   σφάλμα κλεισίματος στα φωτοσταθερά.
3D-απεικόνιση του προσανατολισμού της 
   φωτογραφίας στο χώρο.
Εκτύπωση τεύχους με τα αποτελέσματα της
   συνόρθωσης.
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM