Προγραμματισμός φωτοληψίας
© 2024    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
   Παράμετροι φωτοληψίας:
Εστιακή απόσταση φωτομηχανής.
Κλίμακα φωτογραφίας.
Πολύγωνο έκτασης μελέτης.
Διαστάσεις αισθητήρα ψηφιακής φωτομηχανής ή   
   σαρωτή.
A-priori ακρίβεια μέτρησης εικονοσυντεταγμένων.
Επιθυμητή ακρίβεια γεωδαιτικών συντεταγμένων.
Τρόπος λήψης φωτογραφιών:
     α) επίγεια
     β) από αεροπλάνο
     γ) από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV)
Επικάλυψη φωτογραφιών (κατά μήκος και πλάτος).
Ταχύτητα πτητικού μέσου και κατεύθυνση πτήσης.
  Στοιχεία υπολογισμών:
Ύψος πτήσης.
Βέλτιστη πορεία πτήσης.
Σήμανση φωτοσταθερών (διαστάσεις στόχων).
Βάση και πλάτος λωρίδας λήψης.
Εμβαδό κάλυψης φωτογραφίας στο θέμα.
Σύνολο φωτογραφιών.
Εμβαδό στερεομοντέλου.
Χρόνος και διαδρομή πτήσης.
Σημεία κέντρων λήψης στο χώρο και αζιμούθιο.
Εξαγωγή σημείων λήψης σε αρχείο .txt.
Εξαγωγή αρχείου τύπου .kml, για την σχεδίαση   
  στο Google Earth του διαγράμματος κάλυψης  
  της φωτογράφησης και της πορείας πτήσης.
ΦΩ.Σ
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM