© 2021    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Αναλυτικό Γεωμετρικό Σύστημα
Τοπογραφία
μοναδικός αλγόριθμος
  Αναλυτικό Γεωμετρικό Σύστημα (ΑΓΣ) υπολογισμού συντεταγμένων σημείων, που ικανοποιούν ταυτόχρονα πολλές γεωμετρικές συνθήκες.
  Ως συνθήκες εισάγονται: εμβαδό, γωνία, καθετότητα, ευθυγραμμία, τομή ευθειών, παραλληλία, απόσταση, απόσταση σημείου από ευθεία.
  Ο αλγόριθμος είναι μοναδικός και συνδυάζει τη γεωμετρία με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά.

   
Έχει χρησιμοποιηθεί στα παρακάτω
   τοπογραφικά-γεωμετρικά προβλήματα:
• τακτοποίηση γεωτεμαχίων
• εφαρμογή ιδιοκτησιών
• εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων
• εφαρμογή τεχνικών έργων
• διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων Ε.Κ.
• νέες διανομές
• αναδασμός γης (πλασματικά εμβαδά)
• βέλτιστη εφαρμογή παλαιών διανομών
• βέλτιστος κύκλος
• βέλτιστη ευθεία (ελάχιστες κάθετες
   αποστάσεις απ' την ευθεία)
• μετατροπή γεωμετρικών σχημάτων
   σε αναλυτικό μαθηματικό μοντέλο

VERM
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM