© 2024    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Αναλυτικό Γεωμετρικό Σύστημα
Τοπογραφία
μοναδικός αλγόριθμος
VERM
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM
  Αναλυτικό Γεωμετρικό Σύστημα (ΑΓΣ) υπολογισμού συντεταγμένων σημείων, που ικανοποιούν ταυτόχρονα πολλές γεωμετρικές συνθήκες.
  Ως συνθήκες εισάγονται: εμβαδό, γωνία, καθετότητα, ευθυγραμμία, τομή ευθειών, παραλληλία, απόσταση, απόσταση σημείου από ευθεία.
  Ο αλγόριθμος είναι μοναδικός και συνδυάζει τη γεωμετρία με τα εφαρμοσμένα μαθηματικά.

   Έχει χρησιμοποιηθεί στα παρακάτω
   τοπογραφικά-γεωμετρικά προβλήματα:

 • τακτοποίηση γεωτεμαχίων
 • εφαρμογή ιδιοκτησιών
 • εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων
    εφαρμογή τεχνικών έργων
 • διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων Ε.Κ.
 • νέες διανομές
 • αναδασμός γης (πλασματικά εμβαδά)
 • βέλτιστη εφαρμογή παλαιών διανομών
 • βέλτιστος κύκλος
 • βέλτιστη ευθεία (ελάχιστες κάθετες
    αποστάσεις απ' την ευθεία)
 • μετατροπή γεωμετρικών σχημάτων
    σε αναλυτικό μαθηματικό μοντέλο