© 2024  Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Όψεις στο χώρο
  Υπολογισμός όψης σε κατακόρυφο επίπεδο το οποίο ορίζεται από δύο σημεία ή σε κεκλιμένο επίπεδο του ευκλείδειου χώρου, το οποίο υλοποιείται από τρία μη συνευθειακά σημεία.
  Η τρίτη διάσταση, στο σύστημα συντεταγμένων της όψης, δηλώνει το μήκος της κάθετης προβολής του σημείου, στο θεωρητικό επίπεδο της όψης.
  Επιλεκτικός μετασχηματισμός σημείων βάσης ψηφιοποίησης σε όψεις.
Τοπογραφία
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM