Standard + CAD
  Αποτελεί το βασικό τμήμα του λογισμικού VERM το οποίο περιλαμβάνει:
Είδος και παράμετροι μελέτης, προβολικό σύστημα, διαχείριση τοπογραφικών μετρήσεων από καταγραφικές μονάδες γεωδαιτικών σταθμών, επιλύσεις οριζοντιογραφίας και υψομετρίας, διαχείριση σημείων από γεωδαιτικούς δορυφορικούς δέκτες (GPS),
αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον (CAD), βάση δεδομένων στοιχείων ψηφιοποίησης, ενσωματωμένες τις προδιαγραφές (ΦΕΚ 2216 & 4765-Β) με τα απαιτούμενα επίπεδα και πολύγωνα, γεωμετρικές κατασκευές σημείων, εμβαδομετρήσεις, τοπολογία, υπολογισμό χαράξεων, παραγωγή και εκτύπωση διαγραμμάτων σε Plotter, εκτύπωση τευχών, δείτε αναλυτικά.
© 2023    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε
Τοπογραφία
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM