Κωδικοποίηση Ε.Π.Α
Κωδικοποίηση σημείων και πολυγώνων  
  για μελέτες πράξης εφαρμογής.
Αυτόματη αναρίθμηση σημείων σε
  γεωτεμάχια, οικοδομικά τετράγωνα
  (ΟΤ), κοινόχρηστους χώρους,   
  κοινωφελής χώρους και νέες ιδιοκτησίες
  εντός ΟΤ.
Παραγωγή, βάσει προδιαγραφών,  
  διαγραμμάτων, τευχών και παραδοτέων  
  αρχείων.
© 2024    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
Τοπογραφία
                                                                               
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM