Κτηματογράφηση
© 2024   Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε.
  Το VERM-Κτηματογράφηση δημιουργεί βάση δεδομένων με τα περιγραφικά στοιχεία σε μελέτες κτηματογράφησης.

   Βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι:
• Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει: Φυσικά-Νομικά πρόσωπα,
   γεωτεμάχια, κτίσματα, εμπράγματα δικαιώματα, έγγραφα και
   εκδότες εγγράφων.
• Ενσωματωμένος μηχανισμός της Access.
• Σύνδεση περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων.
• Επεξεργασία περιγραφικών στοιχείων στην οθόνη ψηφιοποίησης.
• Ερωτήματα SQL.
• Εκτύπωση αλφαβητικού και αριθμητικού πίνακα.
• Παραγωγή αλφαβητικού και αριθμητικού πίνακα σε αρχεία pdf.
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM